DSC_4623.jpg

הרשמה לאודישנים

נבחרת האקרודאנס ומסלולי הלהקות
מתאימים במיוחד לכל אלו אשר חיים את הריקוד,
והבמה היא בית שני להם. אלו המוכנים ומעוניינים להשקיע ולתת כל מה שצריך עד הסוף בלי פשרות, וכמובן גם לקחת
חלק במקסימום פעילות שסטודיו עדידנס מציע.
קבלה למסלולים אלו מותנית במעבר אודישן.


האודישנים יתבצעו בתאריכים הבאים, ע"פ קבוצות גיל:

  • 21/7/2022, 18:00-20:30 (מועד א')

  • מועד ב' - יקבע בהמשך

 

תנאי השתתפות באודישנים לנבחרת אקרודאנס / להקות לעונת 2022-23:

  • גיל הנבחנים מעל 6 שנים ביום האודישנים

  • ההשתתפות באודישנים תתאפשר רק לאחר אישור הרשמה שהתקבל מסטודיו עדידנס.

  • כל חברי הנבחרות יעברו אודישן, כולל חברי הנבחרות לעונת 2022/23

  • שיפוט האודישן יתבצע ע"י צוות מורים או כל שופט אחר שהוסמך ע"י סטודיו עדידנס.

  • סטודיו עדידנס שומר לעצמו את הזכות לצרף/להעביר/לפסול משתתפים, בין אם עברו ובין אם לא עברו את שלב האודישנים, וזאת מתוך שיקולים מקצועיים ועניינים בלבד ע"פ צרכי הסטודיו.